A DIGITAL MARKETING &
DESIGN AGENCY

We love the Web and the work we do.We work closely with our
clients to deliver the best possible solutions for their needs

Thử Nghiệm Với Angular Phần 17 – Template-Driven Forms Trong Angular

Template-Driven Forms Trong Angular Hầu hết các ứng dụng web hiện đại đều làm việc với forms để thu thập dữ liệu từ người dùng. Angular cung cấp cho chúng ta hai phương pháp để tạo forms, một là Template-driven forms (mà có thể bạn đã quen thuộc từ Angularjs)...

Thử Nghiệm Với Angular Phần 16 – Dependency Injection Trong Angular

Dependency Injection Trong Angular Bài viết này sẽ giới thiệu về Dependency Injection trong Angular – một trong những tính năng quan trọng của Angular – cho đến thời điểm hiện tại chỉ có Angular là framework duy nhất phía client cung cấp DI. Bài viết bao gồm các nội...

Thử Nghiệm Với Angular Phần 15 – Pipe Trong Angular

Pipe Trong Angular Bạn có dữ liệu nhận được từ đâu đó – từ API trả về – cho kiểu Date là dãy số kiểu long, bây giờ bạn phải hiển thị dữ liệu đó thành dạng mà người dùng có thể hiểu được trong ứng dụng viết bằng Angular....

Angular 4.0.0 Có Gì Mới?

Angular 4.0.0 Có Gì Mới? Tháng 3-2017, Angular team đã phát hành Angular 4, vậy Angular 4 có gì mới, có những gì thay đổi mà chúng ta cần lưu ý. Bài này sẽ giới thiệu cho các bạn những điểm mới trong Angular 4. 1. Tổng quan 2. New features...

Thử Nghiệm Với Angular Phần 14 – QueryList Changes Event Trong Angular

QueryList Changes Event Trong Angular Trong bài học trước, chúng ta đã “Thực Hành Content Projection Và Lifecycle Liên Quan Trong Angular“, với phiên bản code đó khi chúng ta làm việc với async như gọi api để lấy dữ liệu rồi in ra thì liệu app của chúng ta...