Thử Nghiệm Với Angular 2 Phần 3: Style Cho Component và View Encapsulation


Style Cho Component và View Encapsulation trong Angular 2

Xin chào các bạn, sau khi tìm hiểu phần 2 trong series Thử Nghiệm Với Angular 2 về một số built-in directive trong Angular 2. Trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu cách để Style cho Component trong Angular 2 cũng như View Encapsulation được cài đặt trong Angular 2 như thế nào.

Thử Nghiệm Với Angular 2 Phần 2: Built-in Directives NgIf, NgFor, NgSwitchCase

Nội dung bài học bao gồm 2 phần chính, mời các bạn theo dõi video:

Một số link tham khảo từ Angular 2 Document:

https://angular.io/docs/ts/latest/guide/component-styles.html

class ViewEncapsulation:

https://angular.io/docs/ts/latest/api/core/index/ViewEncapsulation-enum.html

Back to blog