Thử Nghiệm Với Angular Phần 15 – Pipe Trong Angular

Pipe Trong Angular Bạn có dữ liệu nhận được từ đâu đó – từ API trả về – cho kiểu Date là dãy số kiểu long, bây giờ bạn phải hiển thị dữ liệu đó thành dạng mà người dùng có thể hiểu được trong ứng dụng viết bằng Angular....

Angular 4.0.0 Có Gì Mới?

Angular 4.0.0 Có Gì Mới? Tháng 3-2017, Angular team đã phát hành Angular 4, vậy Angular 4 có gì mới, có những gì thay đổi mà chúng ta cần lưu ý. Bài này sẽ giới thiệu cho các bạn những điểm mới trong Angular 4. 1. Tổng quan 2. New features...

Thử Nghiệm Với Angular Phần 14 – QueryList Changes Event Trong Angular

QueryList Changes Event Trong Angular Trong bài học trước, chúng ta đã “Thực Hành Content Projection Và Lifecycle Liên Quan Trong Angular“, với phiên bản code đó khi chúng ta làm việc với async như gọi api để lấy dữ liệu rồi in ra thì liệu app của chúng ta...

Thử Nghiệm Với Angular Phần 13: Thực Hành Content Projection Và Lifecycle Liên Quan Trong Angular

Thực Hành Content Projection Và Lifecycle Liên Quan Trong Angular Content Projection là một concept khá hay trong Angular, giúp chúng ta có thể dễ dàng tạo các component có khả năng tái sử dụng cao. Bài học này chúng ta sẽ tạo các Component để tìm hiểu chi tiết hơn...

Thử Nghiệm Với Angular Phần 12: Content Projection Trong Angular

Content Projection Trong Angular Làm thế nào để sử dụng lại các component trong Angular 2+, hay làm sao để có thể nhúng content của một component cho một component khác. Bài học này sẽ giới thiệu cho các bạn về Content Projection trong Angular sử dụng ng-content directive. 1....